Privātuma politika

Vispārīga informācija par personas datu apstrādi

Šī privātuma politika attiecas uz datiem, tostarp personas datiem, ko Z/S “Kotiņi” var vākt par jums. Personas dati ir jebkura informācija, ar kā palīdzību jūs ir iespējams identificēt. Mēs apkopojam, apstrādājam un izmantojam jūsu personas datus atbilstoši datu apstrādes likumam un Eiropas Savienības datu aizsardzības regulām. Mēs nekad nenododam jūsu personas datus trešajām personām, kas neietilpst Z/S “Kotiņi”, reklāmas vai mārketinga (komerciālo paziņojumu) mērķiem bez jūsu piekrišanas.
Mūsu darbinieki ir apmācīti rīkoties ar personas datiem un ir apliecinājuši, ka ievēros datu aizsardzības noteikumus.

Datu izmantošanas veids un apjoms

Mēs vācam personas datus tikai tad, ja tas ir nepieciešams jūsu pieprasītajam mērķim, un/vai ja jūs tos iesniedzat mums brīvprātīgi. Ievadot savus personas vai komerciālos datus (piemēram, e-pasta adresi, vārdu, adresi…), jūs iesniedzat šos datus mums brīvprātīgi. Ievadot šādus datus, jūs piekrītat to vākšanai vai izmantošanai, vai citai apstrādei ar mērķi sazināties ar jums, apstrādāt (izpildīt) pieprasījumus vai pasargāt jūsu likumīgās uzņēmējdarbības intereses vai citam, jūsu norādītajam mērķim. Dati netiek vākti, apstrādāti vai izmantoti jebkādiem citiem mērķiem. Jūs varat atsaukt šo piekrišanu jebkurā laikā.
Visi ievāktie dati, kas saistīti ar pasūtījumu veikšanu, mūsu tīmekļa vietnē tiek dzēsti divpadsmit mēnešu laikā, ja tie netiek atkārtoti izmantoti.

Kā mēs izmantojam jūsu datus

Mēs izmantojam vāktos datus, lai sniegtu jums jūsu pieprasītos produktus un pakalpojumus, informētu jūs par citiem Z/S “Kotiņi”produktiem un pakalpojumiem un palīdzētu uzturēt mūsu tīmekļa vietni un pakalpojumus (piem., jaunumu izdevumu).
Dati var tikt izmantoti šādiem mērķiem:
• Lai nosūtītu paraugus, piedāvājumus, produktus un informāciju
• Lai izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus
• Lai pēc jūsu pieprasījuma reģistrētu jūs konkursiem, programmām vai piedāvājumu saņemšanai
• Lai sniegtu jums citus pakalpojumus, ko mēs jums piedāvājam
• Lai apstrādātu maksājumus par pirkumiem un citiem pakalpojumiem
• Izgatavot un izplatīt reklāmas, kas atbilst jūsu personīgajām interesēm
• Analizēt produktu, pakalpojumu un tīmekļa vietnes lietošanu
• Veikt aptaujas mūsu tīmekļa vietnē
• Noskaidrot, kā jūs atradāt mūsu tīmekļa vietni
• Noteikt mūsu reklāmas efektivitāti
• Īstenot mūsu vispārīgos noteikumus un citas mūsu administratīvās darbības

Jūsu kā klienta datu aizsardzības tiesības

Jūsu tiesības attiecībā uz Z/S “Kotiņi” ir šādas:
• saņemt informāciju par vietni, kas ir atbildīga par jūsu datu glabāšanu
• pieprasīt nepareizi uzglabātu datu labošanu
• pieprasīt vairs neizmantotu datu dzēšanu, ar nosacījumu, ka uz tiem neattiecas datu uzglabāšanas pienākums
• Jebkurā brīdī atsaukt jūsu piekrišanu personas datu apstrādei, ko nepieprasa svarīgākas (imperatīvas) tiesību normas vai ko tieši nenosaka pastāvošās līgumattiecības

Pēc jūsu pieprasījuma mēs rakstiski saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem informēsim jūs par to, vai mēs uzglabājam jūsu personas datus un, ja jā, kādus datus.

Bērnu aizsardzība

Bērniem, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, nevajadzētu sniegt mums personas datus bez vecāku vai tiesisko aizbildņu piekrišanas. Mēs nepieprasām bērnu personas datus un apliecinām, ka apzināti nevācam personas datus no bērniem, lai tos izmantotu jebkādā veidā vai izpaustu datus trešajām personām.

Datu sniegšana internetā

Internets ir atvērta, globāla platforma. Ņemot vērā veidu, kādā internets darbojas, un ar sistēmu saistītos riskus, jūs uzņematies visu atbildību par jūsu veikto datu iesniegšanu. Citas politikas ir piemērojamas tikai tad, ja mēs piedāvājam šifrētu datu pārraidi.

Drošības pasākumi

Mēs esam veikuši ievērojamus pasākumus, lai nodrošinātu jūsu datu aizsardzību. Personas dati, ko esat ievadījis HTML lapās (kontaktu veidlapās) un ko mēs uzglabājam, tiek pārsūtīti Z/S “Kotiņi” šifrētā formā (SSL – drošligzdu slānis) ar publiskā datu tīkla starpniecību un tiek uzglabāti un citādi apstrādāti pie Z/S “Kotiņi”.

Jaunumu izdevums

Ja jūs reģistrējaties jaunumu izdevuma saņemšanai, mēs uzglabāsim jūsu vārdu un e-pasta adresi. Jūsu dati tiek apstrādāti tikai saistībā ar jūsu pieprasīto jaunumu izdevumu, jūsu dati netiks izmantoti citiem mērķiem.
Jūs varat atsaukt savu piekrišanu datu uzglabāšanai un jaunumu izdevuma saņemšanai jebkurā laikā. Lai to izdarītu, jūs varat izmantot saiti, kas atrodas jums nosūtītajos e-pastos.

Saites

Šī privātuma politika attiecas uz visiem Z/S “Kotiņi” vāktajiem un citādi apstrādātajiem datiem. Dažos gadījumos saites aizvedīs jūs no Z/S “Kotiņi” tīmekļa vietnes uz cita pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietni, par kuras saturu atbild attiecīgais pakalpojuma sniedzējs. Mēs neuzņemamies atbildību par ārējo tīmekļu vietņu darbību. Pametot Z/S “Kotiņi” tīmekļa vietni, mēs iesakām iepazīties ar visu saistīto tīmekļa vietņu privātuma politikām.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek lokāli uzglabātas jūsu sistēmā. Tās nerada nekādus draudus, nesatur vīrusus un vienkārši tiek izmantotas informācijas atgūšanai. Sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu iestatījumus, piemēram, ļauj pielāgot tīmekļa vietni un navigāciju tajā jūsu vajadzībām. Ja jūs atsakāties atļaut sīkdatņu izmantošanu (šis iestatījums ir pieejams jūsu pārlūkā), jūs joprojām varat izmantot mūsu tīmekļa vietni (lai gan tā funkcionalitāte varētu būt ierobežota).

Sociālo tīklu spraudņi

Z/S “Kotiņi” klātbūtnes internetā ietvaros reizēm var tikt izmantots trešo pušu saturs (spraudņi). Tie var būt Youtube video, RSS tīmekļa plūsmas vai grafiskie attēli citās lapās, vai sociālo tīklu pogas, piemēram, Facebook dalīšanās poga.
Ja atrodaties Z/S “Kotiņi” tīmekļa vietnē, kurā ieguldīts trešo pušu saturs, var tikt izveidots savienojums ar attiecīgo sociālo tīklu. Ar tā palīdzību pogu saturs var tikt pārraidīts uz jūsu pārlūku un tādejādi integrēts tīmekļa vietnē. Tas nozīmē, ka attiecīgais pakalpojuma sniedzējs vienmēr saņem informāciju, kuru jūs pieprasījāt no Z/S “Kotiņi” tīmekļa vietnes. Nav svarīgi, vai esat sociālā tīkla dalībnieks vai arī neesat ienācis šāda sociālā tīkla sistēmā. Turklāt, neatkarīgi no tā, vai jūs mijiedarbojaties ar ieguldīto saturu, sociālais tīkls automātiski ievāc informāciju. Šajā gadījumā var tikt pārraidīta šāda informācija: IP adrese, pārlūka un operētājsistēmas informācija, ekrāna izšķirtspēja, ieinstalētie pārlūka spraudņi (piem., Adobe Flash Player), apmeklētāja izcelsmes vieta (ja sekojat saitei) un pašreizējās lapas URL.
Ja esat ienācis sociālā tīkla sistēmā, kamēr izmantojat Z/S “Kotiņi” tīmekļa vietni, ar izsaukto tīmekļa vietni saistītā informācija var tikt sasaistīta ar jūsu sociālā tīkla datiem un uzglabāta. Ja esat sociālā tīkla dalībnieks un nevēlaties, lai notiktu šāda datu pārraide, jums jāiziet no sociālā tīkla sistēmas, pirms apmeklēt Z/S “Kotiņi” tīmekļa vietni.
Ja izmantojat kādu no spraudņiem (piemēram, izmantojat komentēšanas iespēju vai dalīšanās pogu), attiecīgais pakalpojumu sniedzējs var sasaistīt tīmekļa vietni izsaukšanu tieši ar jūsu profilu. Šie dati tiek nosūtīti tieši sociālajam tīklam un uzglabāti tur. Turklāt attiecīgā informācija tiek publicēta attiecīgajos sociālajos tīklus un ir redzama jūsu kontaktpersonām.
Z/S “Kotiņi” nevar ietekmēt to, cik daudz datu uzkrāj sociālie tīkli. Datu vākšanas būtība, apmērs un mērķis, informācija par tālāku datu apstrādi un jūsu tiesības saistībā ar šiem jautājumiem, kā arī iespējas jūsu privātuma aizsargāšanai ir aprakstītas attiecīgā sociālā tīkla datu aizsardzības politikās.
Jums ir iespējams bloķēt sociālo tīklu spraudņus, izmantojot pievienojumierīces jūsu pārlūkā un tādējādi novēršot datu pārraidi.

Piekļuve šai privātuma politikai

Jūs varat aplūkot un izdrukāt šo privātuma politiku Z/S “Kotiņi”  tīmekļa vietnē, noklikšķinot uz “Privātuma politikas” saites.

Jūsu kontaktpersona datu aizsardzības jautājumos

Ja jums rodas jebkādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, jūs varat sazināties ar mums. Mēs varam jums palīdzēt arī informācijas pieprasījumu, lūgumu un sūdzību gadījumā:
Z/S “Kotiņi”
Kotiņi, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587
LATVIJA
Pēc jūsu pieprasījuma mēs jūs informēsim rakstiski, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem par to, vai mēs uzglabājam jūsu personas datus un, ja jā, kādus datus.