Pākšaugu izmantošanas potenciāls alternatīvu piena produktu ražošanai

Projekta nosaukums: Pākšaugu izmantošanas potenciāls alternatīvu piena produktu ražošanai
Projekta nr. 22-00-A01612-000016
Projekta īstenošanā iesaistītie sadarbības partneri:
1) AS “Tukuma Piens”
2) Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
3) APP “Agroresursu un ekonomikas institūts”
4) ZS “Zutiņi-1”
5) ZS “KOTIŅI”
6) SIA “Saldus AGRO”
7) Biedrība “Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija”

Projekta īstenošanas laiks: 09/2022 – 06/2025

Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir, analizējot Latvijas pākšaugu pieejamību, ražību, kvalitāti (ķīmisko sastāvu, uzturvērtību,
piesārņojumu) un tehnoloģiskās īpašības, izstrādāt uz to bāzes dažādus piena produktu analogus, kas
apmierinātu patērētāju pieprasījumu pēc alternatīviem produktiem ar sabalansētu uzturvērtību.

Īss projekta apraksts:
Projekta galvenā ideja ir pārstrādāt pākšaugus ar maksimālu lietderību un minimāliem uzturvielu
zudumiem, veidojot piena produktiem alternatīvus izstrādājumus, kas ir bagāti ar augu valsts izcelsmes
olbaltumvielām,
šķiedrvielām un saliktiem ogļhidrātiem.
Projekta sagaidāmie rezultāti:
1) Latvijā pieejamo pākšaugu (zirņu, pupiņu) izvērtējums potenciālai izejvielai piena produktu alternatīvu
ražošanā;
2) alternatīvo produktu (1.dzēriens, 2.jogurts, 3.svaigais siers, 4.nešķīstošā frakcija (blakusprodukts) citu
produktu ražošanai) tehnoloģiju izstrāde un aprobēšana ražošanas apstākļos.
Produkti būs paredzēti ikvienam patērētājam, tostarp patērētājiem ar veselības problēmām (alerģijas,
nepanesamības), vegāniem un veģetāriešiem, arī zaļās domāšanas dzīvesveida praktizētājiem.
Nepieciešamību pēc vietējiem, uz augu izcelsmes izejvielu bāzes ražotiem, produktiem nosaka augošais
pieprasījums pēc specializētiem produktiem un arī virzība uz ES Zaļo kursu.
Jaunu augu valsts izcelsmes produktu attīstība paplašinās produktu klāstu un nodrošinās patērētājus ar
iztrūkstošo produktu grupu, kas tiktu ražota no Latvijā iegūtām izejvielām un Latvijā.

Projekta īstenošanu atbalsta Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas
tīmekļa vietnē
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.