Lietošanas noteikumi

Savstarpējās attiecības starp pārdevēju Z/S “KOTIŅI” un vietnes apmeklētāju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.

Veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, par apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad nauda ir saņemta pārdevēja bankas kontā. Pasūtījuma izpilde tiek sākta tikai pēc apmaksas veikšanas. 

Ja pasūtījums netiek pamaksāts 7 (septiņu) dienu laikā, tas tiek dzēsts bez brīdinājuma.

Z/S “KOTIŅI” klientu personas dati tiek lietoti, tikai lai nodrošinātu klienta izvēlēto  pakalpojumu, citam mērķim dati netiek vākti un glabāti.

Vietnes saturs ir Z/S “KOTIŅI” īpašums. Tā pārpublicēšana un kopēšana ir atļauta tikai personīgai lietošanai. Lai to veiktu citiem mērķiem, ir jāiegūst Z/S “KOTIŅI” rakstiski saskaņota atļauja.

Klientam ir tiesības atgriezt vai apmainīt preci 14 dienu laikā pēc pirkuma saņemšanas, iepriekš sazinoties pa e-pastu info@kotini.lv. Preces iespējams atgriezt tikai nelietotas, neatvērtas, bez bojājumiem un tikpat labā stāvoklī, kādā tās tika saņemtas. Preces atgriešanas izmaksas netiek segtas.

Domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja ne – Latvijas Republikas likumdošanas paredzētajā kārtībā.

Ja radušies nepārvaramas varas apstākļi, pārdevējs cenšas novērst esošo pakalpojuma izpildes kavējumu pēc iespējas ātrāk.